Cursos i conferències

Un dels objectius de l’Associació és la formació continuada dels professionals relacionats amb el moble. El nostre fet diferencial és l’ensenyament en contacte directe amb obres. En els nostres cursos i conferències, sempre impartits per experts reconeguts, tractem temes sobre la història i la conservació del moble, així com de materials i anàlisi de fustes.

Curs semestral. El moble europeu fins al 1900. Aprèn, practica, actua

La història del moble és la història del viure. El moble ens acompanya i evoluciona amb nosaltres. Conèixer el moble i les solucions tècniques adoptades en temps passats ens orienta en el nostre treball per: – Actuar amb rigor sobre mobles amb valor històric i artístic – Dissenyar el moble del futur – Recrear interiors fidels a cada època – Revaloritzar el moble antic en pro d’un consum responsable – Interpretar el passat Aquest curs ens introdueix en la història del moble europeu, les seves particularitats i canvis per influències d’altres territoris. Presenta de manera clara dades imprescindibles per identificar els mobles de cada època i interpretar-los en el seu context. Es tracta el moble des del punt de vista artístic, tècnic i sociològic. S’incideix en obres famoses internacionalment i es dóna rellevància al moble espanyol i, especialment, al català. Per a llegir més informació sobre el PROGRAMA del Curs d’història del moble europeu fins al 1900, fes clic a la imatge.

Per conèixer els nostres Cursos i Conferències, tant els ja realitzats com els previstos, fes clic a la fletxa: