Cursos i conferències

Un dels objectius de l’Associació és la formació continuada dels professionals relacionats amb el moble. El nostre fet diferencial és l’ensenyament en contacte directe amb obres. En els nostres cursos i conferències, sempre impartits per experts reconeguts, tractem temes sobre la història i la conservació del moble, així com de materials i anàlisi de fustes.

Curs semestral. El moble europeu fins al 1900. Aprèn, practica, actua

La història del moble és la història del viure. El moble ens acompanya i evoluciona amb nosaltres. Conèixer el moble i les solucions tècniques adoptades en temps passats ens orienta en el nostre treball per:
– Actuar amb rigor sobre mobles amb valor històric i artístic
– Dissenyar el moble del futur
– Recrear interiors fidels a cada època
– Revaloritzar el moble antic en pro d’un consum responsable
– Interpretar el passat

El curs tindrà lloc entre octubre de 2022 i maig de 2023, molt aviat tindreu tota la informació. Pots consultar edicions anteriors fent clic a la foto

Per conèixer els nostres Cursos i Conferències, tant els ja realitzats com els previstos, fes clic a la fletxa: