Arxiu gràfic i documental

Arxiu gràfic i documental

Arxiu documental i gràfic: materials provinents d’estudis i catalogacions realitzats des de l’associació, com també d’altres procedències.

Per a la consulta cal dirigir-se a info@estudidelmoble.com i demanar hora.
S’ha d’indicar el tema concret d’estudi.