Blog

Moble: territori, tradició i nova artesania

Call for papers

Acceptació de les propostes: fins dimarts 15 novembre 2022

Seient amb penjador. On la memòria solia asseure’s, Guillem Ferran Masip, 2007

© Museu del Disseny / Estudio Rafael Vargas

L’Associació per a l’Estudi del Moble (AEM) de Barcelona convoca les jornades ‘MOBLE: TERRITORI, TRADICIÓ I NOVA ARTESANIA’, que tindran lloc a Barcelona, els dies 5-6 de maig al Museu del Disseny i a la Fundació Ramon Pla Armengol.

Coordinadora:
Àngels Parés: angelspares@estudidelmoble.com

Temàtica de les jornades:
L’objectiu de les jornades és identificar el mobiliari d’àrees geogràfiques concretes del territori espanyol, descobrir connexions entre centres, conèixer formes, tècniques i tipologies fixades en el temps i mostrar mobles contemporanis inspirats en la tradició i obres de la nova artesania.

Presentacions orals i articles escrits:
Les sessions es desenvoluparan en forma de presentacions orals, debats, pràctiques relacionades amb l’extraordinària col·lecció de mobles espanyols de la col·lecció de Núria Pla i comentari en directe de mobles contemporanis inspirats en la tradició del Museu del Disseny.

Convidem a presentar propostes basades en investigacions originals que puguin contribuir a avançar aquest tema d’estudi, així com en els marcs teòrics conceptuals per a la millor comprensió d’allò que és local, popular, artesanal i etnogràfic.

Les comunicacions es presentaran de forma oral (presencial o virtual) i per escrit, ja que seran publicades en una monografia per l’Associació de l’Estudi del Moble en col·laboració amb el Museu
del Disseny de Barcelona.

L’Associació assumirà el pagament dels honoraris dels comunicants.

Les persones interessades a presentar una proposta de comunicació han d’enviar al correu electrònic de la coordinadora (angelspares@estudidelmoble.com) la següent documentació:

  • Autor/a
  • Càrrec/professió
  • Entitat
  • Dades de contacte: (postal, correu electrònic i telèfon)
  • Breu currículum (extensió màxima 10 línies)
  • Títol de la comunicació
  • Breu resum de la comunicació (extensió màxima 1 pàgina)

S’admetran propostes en català, castellà i anglès.

Dates clau:

Dates de les jornades: 5 i 6 de maig 2023
Data límit d’acceptació de les propostes: fins dimarts 15 novembre 2022 (inclòs)

Les propostes presentades rebran la seva resposta durant el mes de desembre 2022

Informació i consultes
info@estudidelmoble.com
932 56 67 85C