Decòrum, vestir la casa per a l’ocasió

Títol: Decòrum. Vestir la casa per a l’ocasió
Autor: VV.AA
27 x 23 cm
263 p.
Català
Catàleg de l’exposició homònima
ISBN: 978-84-937764-9-7

Des de fa uns anys el Museu Tèxtil col·labora amb l’Associació per a l’Estudi del Moble en l’assessorament dels tèxtils que formen part del mobiliari i la decoració de la llar, sigui documentant peces o fent formació. Arran d’aquesta col·laboració vam veure que valia la pena posar en comú els coneixements i l’experiència, tant de l’Associació com del Museu, i comunicar-los a un ampli ventall de públic.

Si el decor és el principi que designa el que és apropiat en l’estil i forma, l’exposició Decòrum. Vestir la casa per a l’ocasió proposa un recorregut per la història dels interiors domèstics catalans fent atenció en el tractament que s’ha fet dels mobles i teixits per adequar-los a les necessitats de cada moment i lloc.

La relació entre habitants i hàbitats es pot estudiar des de molts punts de vista; nosaltres centrarem l’atenció en els models imperants en els escenaris de recepció, que han canviat amb els temps i han adquirit diverses formes segons els valors que els amfitrions han volgut transmetre. Tenint en compte que parlem d’un marc cronològic molt ampli, des de l’època baixmedieval fins a l’actualitat, l’accent s’ha posat en conceptes que es consideren definidors en l’evolució de l’arrengament a Catalunya, conceptes d’una societat en què prima l’individualisme sobre el col·lectivisme.