Edicions

LAEM fa una feina molt important d’edició des dels seus inicis.

Anualment recull en el que es coneix com a “publicació” les darreres investigacions sobre diversos temes vinculats al moble.

D’altra banda ha participat en publicacions editades per altres entitats, ja sigui com a autora de textos o com a col·laboradora tècnica. L’última té com a títol De la exquisitez a lo cotidiano.

A més a més, l’Associació publica la revista semestral Estudi del Moble, amb articles de fons sobre història, disseny i restauració de mobiliari, així com entrevistes i estudis tècnics de peces.