Publicacions

Des de l’any 2005, l’Associació per a l’Estudi del Moble publica regularment obres en col·laboració amb el Museu de les Arts Decoratives de Barcelona (fins l’any 2014) i el Museu del Disseny de Barcelona (des de l’any 2015)  on es transcriuen les conferències del curs que organitzem anualment.

Aquestes publicacions recullen les últimes investigacions sobre diversos temes vinculats al moble i estan firmades per reconeguts especialistes. Els textos s’acompanyen d’abundants fotografies i sovint inclouen un annex amb fitxes tècniques de mobles.

 
 
 
 

PUBLICACIÓ 16, "Moblant Vinyetes. El disseny contemporani vist des del còmic i viceversa"

La nostra més recent publicació: Moblant Vinyetes. El disseny contemporani vist des del còmic i viceversa, explora les relacions entre el món del còmic i el del disseny, especialment de disseny de mobles. Oriol Pibernat dirigeix la publicació i les jornades homònimes que es van celebrar íntegrament online el 2020. El món del còmic i el del disseny no són ens aïllats l’u de l’altre. Cadascun a la seva manera es reconeixen com a manifestacions de la cultura popular contemporània. D’altra banda, existeixen relacions de filiació i identitat que en alguns autors i peces es fan evidents. La tasca que ens hem proposat amb aquesta publicació és explorar aquests territoris d’hibridació, analitzar les coincidències, i indagar tot tipus d’enllaços, acoblaments i transferències estètiques que s’han donat entre tots dos camps de la producció visual i industrial.

Tens totes les publicacions a la teva disposició a la nostra e-botiga i de consulta a la nostra biblioteca.