M. Piera El moble de l’Empordà al segle XVIII_pages-to-jpg-0006

M. Piera El moble de l'Empordà al segle XVIII