La casa Duran i Sanpere

Espais interiors, representació i vida quotidiana a la Cervera de finals del segle XIX i inicis del XX

Títol: La Casa Duran i Sanpere
Coordinació editorial i supervisió tècnica: Carme Bergés Saura
ISBN: DL L 336-2014
Any de Publicació: 2014
Pág: 262

La casa d’Agustí Duran i Sanpere (Cervera, Catalunya) conserva espais interiors de finals del segle XIX en perfecte estat, construïts en època del seu pare A. Duran i Ferreres. El llibre, amb capítols firmats per rellevants especialistes, situa la casa en el context de l’època i fixa especial atenció a la decoració i mobles.
Per altra banda, la publicació s’endinsa en aspectes de la vida quotidiana de la primera meitat de segle XX a partir dels objectes que es van introduir a la casa en aquell període, entre ells els primers electrodomèstics, ràdios i aparells de música.

Les fotografies a color i l’elegant maquetació ajuden a aconseguir l’objectiu principal de l’obra, que és donar a conèixer un interior benestant de províncies de finals de segle XIX i posar en valor la casa museu Duran i Sanpere.

Amb la participació de: Carme Bergès, Xavier Roigé, Teresa Salat, Eulàlia Duran, Teresa Salat, M. Teresa Martínez de Sas, Mónica Piera, M. Teresa Canals, Sílvia Carbonell, Maribel Rosselló, Victòria Durà, Núria F. Rius, Isabel Campi, Àngels Creus

Hi col·labora:
Museu Comarcal de Cervera