M. Piera El moble de l’Empordà al segle XVIII

M. Piera El moble de l'Empordà al segle XVIII