Mobles amb argent a l’ entorn d’ Olot

L’ Associació per a l’Estudi del Moble i el departament de Conservació-Restauració de la Universitat de Barcelona van lliurar al Museu Comarcal de La Garrotxa els resultats de la investigació de cinc mobles decorats amb embotit d’argent.

Aquests mobles eren un armari, un tocador, un canterano i la parella de calaixeres de Can Trincheria. Per a l’estudi històric es comptava amb una font d’informació excepcional: la signatura d’una de les peces. A través de les dades, es va poder concloure que quatre dels cinc mobles els va construir Joan Llor, un fuster d’Olot.

Però l’estudi tenia com a objectiu determinar la composició de l’embotit metàl·lic i el seu procés d’alteració. Mitjançant l’anàlisi química de les mostres es va concloure que l’argent era en realitat una amalgama de mercuri i estany ennegrit pel pas del temps.

L’estudi complet està a la vostra disposició per a qualsevol consulta a la seu de l’Associació.