Primera fase

Identificació. De l'arbre al moble

El coneixement de la matèria primera del moble, les seves característiques, procedència, aplicacions… són essencials per a la identificació i construcció de qualsevol peça de fusta. També, l’entorn natural de l’arbre, la situació actual i possibles limitacions que permeten conscienciar sobre l’ús i manipulació.

S’aproparà el públic a la fusta, matèria primera que ens ha acompanyat al llarg de tota la història. Es fixarà l’atenció en la identificació d’espècies, especialment les mediterrànies i s’entendran les propietats i les possibles aplicacions de les fustes més rellevants. S’aprendrà a tractar-la per tal que es conservi bé i perduri en el temps, entenent així les propietats específiques de cada una i la seva idoneïtat per construir mobles.

Amb el suport del Departament de Cultura: