Tercera fase

Reflexions. Reutilització, disseny, present i futur

Per tancar el cercle de l’estudi de la fusta i el moble i les seves dimensions, el projecte finalitza el seu curs reflexionant sobre la seva situació actual i posant la mirada en un futur sostenible.

Analitzant els estudis i les activitats complertes a les fases anteriors s’extreuran conclusions amb l’objectiu de poder trobar punts de millora en la investigació, la conservació i la difusió del moble.

Amb el suport del Departament de Cultura: