Visita

Estudi de taules històriques: identificació, catalogació i difusió

Properament

Fotografia: Fundació Ramon Pla Armengol

En línia amb la mirada a peces de fusta de la memòria històrica, i tenint en compte la voluntat de preservar i difondre el seu coneixement, es planteja la realització d’un projecte d’estudi que permeti aprofundir sobre diverses peces d’interès cultural.

Es proposa un projecte d’anàlisi i catalogació de taules del segle XVI al XIX. Al treball hi participaran estudiants per ajudar a la seva formació en els estudis de mobles.

Amb el suport del Departament de Cultura: