Memòries

Informes amb les activitats dutes a terme per l’associació durant un any complet. Inclouen una descripció detallada amb dates de totes i cadascuna de les activitats realitzades per l’AEM. Des de cursos, viatges, fires o publicacions fins a estudis i treballs.