REVISTA ESTUDI DEL MOBLE nª29, Novembre 2019

SUMARI

  • 5-9 Notícies de l’Associació
  • 10-15 Descobrint el taller Salat Hermanos. Una primera aproximació
  • 16-23 Los apartamentos de Barba Corsini para La Pedrera
  • 24-30 El mobiliario cubista checo
  • 31-33 La armadura de pozo del Museo Frederic Marès
  • 34-36 Entrevista con Pedro Feduchi
  • 37 Novedades bibliográficas
  • 38-41 Una estantería salvada de los apartamentos de La Pedrera
EDITORIAL

Mónica Piera Presidenta de l’Associació per a l’Estudi del Moble

  Del 16 al 19 de setembre de 2020 a Barcelona. Apunta les dates, perquè durant aquells dies l’Associació per a l’Estudi del Moble es vesteix de llarg per organitzar la tercera edició del Congrés Iberoamericà d’Història del Moble. Tot l’equip de l’Associació està treballant intensament per aconseguir que la cita sigui molt especial per a tots els interessats en el moble, tant antic com contemporani. Les edicions anteriors es van celebrar a Oviedo i a Porto respectivament; nosaltres volem reconèixer la feina de María Paz Aguiló, jubilada de fa poc, i ja tenim confirmat el comitè científic amb membres procedents de dotze països. El títol del congrés és «Connexions», un tema que permet proposar treballs sobre les relacions temporals, geogràfiques, matèriques, formals o de qualsevol altra índole entre mobles de l’àmbit iberoamericà. Inclús, entre el moble i altres camps del coneixement. Animem als nostres lectors a presentar comunicacions, i els qui només sou aficionats podreu assistir a les visites i als actes exclusius que estem preparant per a aquest destacat esdeveniment. Aprendre, intercanviar informació, estrènyer relacions i descobrir una Barcelona on el moble és el protagonista: aquests són els nostres objectius. Necessitem voluntaris per ajudar en l’organització i també suport econòmic, especialment per pagar els vols dels historiadors de països de Sud-Amèrica que treballen en condicions molt precàries. És de justícia que puguin ser amb nosaltres el proper setembre i, per aquesta raó, demanem implicació d’empreses, institucions i particulars. Recorda, bloqueja les dates i consulta el web de l’Associació per estar al dia sobre les novetats del Congrés. Comptem amb tu.

Directora: Rosa María Jiménez
Comitè editorial: Àngels Creus, Joan Güell, María José Balcells, Núria Gil, Mónica Piera, Núria Ruiz
Coordinació i publicitat: Verónica Rejón
Disseny i compaginació: Fons Gràfic
Correcció lingüística: Mercè Bolló
Impressió: Arts Gràfiques Alpres
ISSN: 1887-0511
ISSN digital: 2339-9325
Dipòsit Legal: B-30424-2005

© estudi del moble no s’identifica necessàriament amb l’opinió dels seus col·laboradors.