Catalogacions

Catalogacions

L’Associació realitza inventaris i catalogacions per a col·leccions publiques i privades, museus, cases museu i fundacions, antiquaris i subhastes.

2021
Catalogacions
Catalogació de mobles del Museu Palau Mercader

L’Associació organitza un grup d’alumnes del curs Història del Moble europeu fins al 1900 que, sota la supervisió de Mónica Piera, han dut a terme una formació intensiva de catalogació, i que ha resultat en la catalogació de 60 mobles del Museu Palau Mercader

2019
Catalogacions
Catàleg del Mobiliari del Museu Marès

Mónica Piera, presidenta de l’AEM participa com a coautora al Catàleg del Moble. Edat Moderna. Segles XVI al XVIII / Fons del Museu Frederic Marès / 6.2, que es va presentar formalment al Museu Marès el 16 de desembre.

2018
Catalogacions
Museu d'Arts Decoratives de Barcelona

El Museu del Disseny sol·licità la redacció de
60 fitxes tècniques amb estudi històric-artístic de mobles de finals del segle XIX de les seves col·leccions.  L’AEM va convertir el encàrrec en
práctica amb alumnes. Els resultats permeten la selecció d’obres per a una propera exposició temporal.

Catalogacions
Fitxes de catalogació dels mobles atribuïts al Taller Vidal

Treball realitzat durant la primera meitat del 2018, amb la col•laboració de deu estudiants en pràctiques, dirigits per Mónica Piera i Joan Güell, amb resultats presentats al Museu del Disseny de Barcelona.

2017
Catalogacions
Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí

El Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí demanà repetir l’experiència de catalogació amb alumnes. En aquesta segona
estada es van treballar 30 mobles de les col·leccions del museu.

2015
Catalogacions
Biblioteca Museu Víctor Balaguer

La Biblioteca Museu Víctor Balaguer necessitava catalogar el mobiliari de Don Victor i demanà assessorament tècnic en la
realització de les fitxes tècniques de cada obra.

Catalogacions
Generalitat de Catalunya

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya encarregà a l’AEM la redacció d’un opuscle sobre l’armari de Marian Aguiló que es conserva a les dependències del departament al palau Marc de la Rambla de Barcelona.

Catalogacions
Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí

El Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí demanà la catalogació de 28 mobles de les col·leccions del museu. El treball es va realitzar com a treball en pràctiques per a un grup d’alumnes.

2014
Catalogacions
Museu de Tàrrega

El Museu de Tàrrega volia posar en valor les sales principals de Cal Perelló, la casa on té seu el museu. L'AEM va estudiar els espais, els mobles, objectes i pintures i va plantejar un canvi de disposició dels mobles per tal de fer un discurs coherent i comprensible per al públic. Es va publicar un opuscle amb la nova informació.

2013
Catalogacions
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Arrel del trasllat, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona necessitava conèixer quines vitrines i mobles de l’antic edifici del Castell de Tres Dragons eren peces amb valor patrimonial per tal de conservar-les. L'AEM va estudiar els mobles i va redactar un informe que va permetre prendre decisions sobre el futur dels diferents mobles.

Catalogacions
Palau Güell

El Palau Güell va demanar a l'AEM un estudi històric i d‘estat de conservació de tots els mobles conservats a la casa construïda per A. Gaudí. L’informe va permetre conèixer a fons els mobles, prendre consciència de les peces més importants i decidir actuacions de restauració. Igualment, les fitxes van servir de base per a poder exposar els mobles.

2010
Catalogacions
Museu de Cervera

El Museu de Cervera necessitava catalogar els béns de la Casa Duran i Sanpere. L'Associació va estudiar les peces i va establir nivells de qualitat i criteris de conservació-restauració. El resultat del treball va permetre crear nous discursos sobre la casa. Es va redactar un catàleg amb diferents experts del qual Mónica Piera va ser la coordinadora tècnica.