Catalogacions

L’Associació realitza inventaris i catalogacions per a col·leccions publiques i privades, museus, cases museu i fundacions, antiquaris i subhastes.

2018

El Museu del Disseny sol·licità la redacció de 60 fitxes tècniques amb estudi històric-artístic de mobles de finals del segle XIX de les seves col·leccions.  L’AEM va convertir el encàrrec en práctica amb alumnes. Els resultats permeten la selecció d’obres per a una propera exposició temporal.

2017

El Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí demanà repetir l’experiència de catalogació amb alumnes. En aquesta segona
estada es van treballar 30 mobles de les col·leccions del museu.

Museu vida rural - L'Espluga de Francolí

2015

La Biblioteca Museu Víctor Balaguer necessitava catalogar el mobiliari de Don Victor i demanà assessorament tècnic en la
realització de les fitxes tècniques de cada obra.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya encarregà a l’AEM la redacció d’un opuscle sobre l’armari de Marian Aguiló que es conserva a les dependències del departament al palau Marc de la Rambla de Barcelona.

Museu vida rural - L'Espluga de Francolí

El Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí demanà la catalogació de 28 mobles de les col·leccions del museu. El treball es va realitzar com a treball en pràctiques per a un grup d’alumnes.

2014

El Museu de Tàrrega volia posar en valor les sales principals de Cal Perelló, la casa on té seu el museu. L’AEM va estudiar els espais, els mobles, objectes i pintures i va plantejar un canvi de disposició dels mobles per tal de fer un discurs coherent i comprensible per al públic. Es va publicar un opuscle amb la nova informació.

2013

Arrel del trasllat, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona necessitava conèixer quines vitrines i mobles de l’antic edifici del Castell de Tres Dragons eren peces amb valor patrimonial per tal de conservar-les. L’AEM va estudiar els mobles i va redactar un informe que va permetre prendre decisions sobre el futur dels diferents mobles.

Museu-de-Ciencies-Naturals-de-Barcelona

El Palau Güell va demanar a l’AEM un estudi històric i d‘estat de conservació de tots els mobles conservats a la casa construïda per A. Gaudí. L’informe va permetre conèixer a fons els mobles, prendre consciència de les peces més importants i decidir actuacions de restauració. Igualment, les fitxes van servir de base per a poder exposar els mobles.

2010

Museu Comarcal de Cervera

El Museu de Cervera necessitava catalogar els béns de la Casa Duran i Sanpere. L’Associació va estudiar les peces i va establir nivells de qualitat i criteris de conservació-restauració. El resultat del treball va permetre crear nous discursos sobre la casa. Es va redactar un catàleg amb diferents experts del qual Mónica Piera va ser la coordinadora tècnica.