Estudis
L’AEM du a terme estudis multidisciplinaris. Poden ser sol·licituds procedents d’entitats relacionades amb el mon del moble, de l’art, museus, etc.

2019

Després de l’ampliació de les sales del museu, la Fundación Ramon Pla y Armengol encarregà la revisió del guió per a les visites a la col·lecció de mobles de Núria Pla, així com la nova formació dels guies.

2017

Presentar al Museu del Disseny l’empresa Ferrocolor, els propietaris dels quals volien fer donació d’obres i documentació. AEM va ajudar a la selecció, assessorar sobre la classificació i estudiar les obres finalment escollides.

2015

El Palau Güell encarregà l’estudi de 90 fotografies antigues del palau amb els següents objectius: acotar datacions de les fotos, aclarir procedències, descripció i anàlisis de les imatges, oferir possibles continguts sobre vida quotidiana i conèixer els drets d’autors, així com les condicions i tràmits per poder utilitzar-les o fer-ne difusió.

La Fundación Ramon Pla y Armengol sol·licità la redacció del guió per a les visites a la col·lecció de mobles de Núria Pla, així com la formació dels guies.

2013

Arrel del trasllat, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona necessitava conèixer quines vitrines i mobles de l’antic edifici del Castell de Tres Dragons eren peces amb valor patrimonial per tal de conservar-les. L’AEM va estudiar els mobles i va redactar un informe que va permetre prendre decisions sobre el futur dels diferents mobles.

El Museu de Tàrrega volia posar en valor les sales principals de Cal Perelló, la casa on té seu el museu. L’AEM va estudiar els espais, els mobles, objectes i pintures i va plantejar un canvi de disposició dels mobles per tal de fer un discurs coherent i comprensible per al públic. Es va publicar un opuscle amb la nova informació.