Estudis

L’Associació du a terme estudis multidisciplinaris. Poden ser sol·licituds procedents d’entitats relacionades amb el mon del moble, de l’art, museus, etc.

2021
Estudis
Intermediació per fer analítiques d'una peça del Museu del Disseny

Des de l’AEM, es propicia la intermediació entre el Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya i el Museu del Disseny de Barcelona, per tal de fer analítiques a una de les peces que el Museu té a les seves col•leccions: la caixa MADB 138.825.

2020
Estudis
Estudi històric del cadirat del cor de la Catedral de Barcelona

Participació en l’estudi històric del cadirat de cor de la Catedral de Barcelona. Com a fase prèvia a la restauració, la Catedral de Barcelona va crear un grup de treball multidisciplinari per estudiar a fons el cadirat de cor. L’AEM ha format part, amb Natàlia Guillamet, amb l’objectiu d’assessorar sobre qüestions constructives i terminològiques,i ha col•laborat en la interpretació de la documentació escrita antiga.

Estudis
Les dones de la Casa Museu Duran i Sanpere
La Casa Museu Duran i Sanpere s’havia comunicat sempre com a casa de l’historiador Agustí Duran Sanpere. El guió realitzat per l’AEM permet llegir la casa posant com a protagonistes la seva mare i la seva dona, oferint punts de vista molt diferents i donant així sentit a molts espais i objectes de l’interior.
2019
Estudis
Fundació Ramon Pla Armengol

Després de l’ampliació de les sales del museu, la Fundació Ramon Pla Armengol encarregà la revisió del guió per a les visites a la col·lecció de mobles de Núria Pla, així com la nova formació dels guies.

2017
Estudis
Museu del Disseny

Presentar al Museu del Disseny l’empresa Ferrocolor, els propietaris dels quals volien fer donació d’obres i documentació. AEM va ajudar a la selecció, assessorar sobre la classificació i estudiar les obres finalment escollides.

2015
Estudis
Palau Güell

El Palau Güell encarregà l’estudi de 90 fotografies antigues del palau amb els següents objectius: acotar datacions de les fotos, aclarir procedències, descripció i anàlisis de les imatges, oferir possibles continguts sobre vida quotidiana i conèixer els drets d’autors, així com les condicions i tràmits per poder utilitzar-les o fer-ne difusió.

Estudis
Fundació Ramon Pla Armengol

La Fundació Ramon Pla Armengol sol·licità la redacció del guió per a les visites a la col·lecció de mobles de Núria Pla, així com la formació dels guies.

2013
Estudis
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Arrel del trasllat, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona necessitava conèixer quines vitrines i mobles de l’antic edifici del Castell de Tres Dragons eren peces amb valor patrimonial per tal de conservar-les. L'AEM va estudiar els mobles i va redactar un informe que va permetre prendre decisions sobre el futur dels diferents mobles.

Estudis
Museu de Tàrrega

El Museu de Tàrrega volia posar en valor les sales principals de Cal Perelló, la casa on té seu el museu. L'AEM va estudiar els espais, els mobles, objectes i pintures i va plantejar un canvi de disposició dels mobles per tal de fer un discurs coherent i comprensible per al públic. Es va publicar un opuscle amb la nova informació.