Taxacions
L’Associació elabora taxacions de col·leccions i d’obres concretes per a assegurances, herències i restauracions. Du a terme informes sobre mobles i s’indica el valor patrimonial i econòmic de les obres.

2018

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ens va encarregar la valoració econòmica global dels mobles conservats a l’interior de la casa Can Costa, al carrer Novembre 11-17 de Sant Vicenç dels Horts, així com la valoració qualitativa que permetés entendre l’interès del conjunt i justifiqués la taxació.