Taxacions

L’Associació du a terme assessoria en conservació-restauració per a col·leccions públiques i privades, museus, cases museu i fundacions, antiquaris i subhastes. Assessora en terminologia específica sobre moble, fustes i fusteria.

2018
Taxacions
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ens va encarregar la valoració econòmica global dels mobles conservats a l’interior de la casa Can Costa, al carrer Novembre 11-17 de Sant Vicenç dels Horts, així com la valoració qualitativa que permetés entendre l’interès del conjunt i justifiqués la taxació.